top of page
Modrá voda

Střešní světlík SKYLUX iDome

se zasklením dvojsklem a přesklívací kopulí nejprodávanější typ

Concrete Bucket & Trowel_edited.jpg

SKYLUX iDome je střešní světlík s dvojsklem vsazeném v rámu s trojitým koextrudovaným těsněním a přesklívací kopulí dle výběru.


Tento typ světlíku (nejprodávanější) nabízí komfort nejen z hlediska tepelně technických vlastností, ale hlavně využívá samočistící efekt kopule


Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje v kombinaci s mantžetou PVC 20/00 EP kolem hodnoty U= 0,9 W/m2.K a méně.

Kategorie

Světlíky s dvojsklem a přesklívací kopulí - NEJVHODNĚJŠÍ pro klimatické podmínky ČR

Balení

Balení

Dokumenty

bottom of page