top of page
Modrá voda

Střešní světlík SKYLUX s kopulí akrylátovou PMMA

Concrete Bucket & Trowel_edited.jpg

SKYLUX kopule akrylátová PMMA


Světlíky s kopulí jsou léty vyzkoušené prvky určené převážně pro použití k prosvětlení interiéru u plochých střech. Ačkoliv současný trend je orientován na světlíky se zasklením, neoddiskutovatelnou výhodou kopulí je jejich samočistící efekt.


Kopule se vyrábí od jednovrstvé až po pětivrstvou.

Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje v kombinaci s mantžetou PVC 20/00 EP od hodnoty U= 2,94 W/m2.K u jednovrsvé až po hodnotu U= 1,01 W/m2.K u pětivrstvé (refernční velikost 1x1m)


Kategorie

Světlíky s kopulí

Balení

Balení

Dokumenty

bottom of page