top of page
Modrá voda

Střešní výlez se zasklením SKYLUX

všechny typy iDome, iWindow2, iWindow3

Concrete Bucket & Trowel_edited.jpg

SKYLUX iWindow2, iWindow3 jsou střešní světlíky s dvojsklem nebo trojsklem vlepeném v rámu zakončeném hliníkovým profilem. SKYLUX iDome je střešní světlík s dvojsklem vsazeném v rámu s trojitým koextrudovaným těsněním a přesklívací kopulí dle výběru.


Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje v kombinaci s mantžetou PVC 20/00 EP od hodnoty U= 0,7 W/m2.K do hodnoty U= 0,9 W/m2.K


Jako střešní výlez se vyrábí jen ve vybraných velikostech

60 x90; 70 x 70; 70 x 100; 80 x 80; 


Kategorie

Světlíky pro technické zázemí - výlez

Balení

Balení

Dokumenty

bottom of page