top of page
Modrá voda

Střešní světlík PLP 2S1K

se zasklením dvojsklem a přesklívací kopulí

Concrete Bucket & Trowel_edited.jpg

PLP 2S1K je střešní světlík s dvojsklem vsazeném v rámu s dvojitým koextrudovaným těsněním a přesklívací kopulí dle výběru.


Tento typ světlíku (nejprodávanější) nabízí komfort nejen z hlediska tepelně technických vlastností, ale hlavně využívá samočistící efekt kopule


Hodnota součinitele prostupu tepla se pohybuje v kombinaci s mantžetou PVC kolem hodnoty U= 1,1 W/m2.K a méně.

Kategorie

Světlíky s dvojsklem a přesklívací kopulí - NEJVHODNĚJŠÍ pro klimatické podmínky ČR

Balení

Balení

Dokumenty

bottom of page