top of page
Skylux iWindow cross cut COEXTRUDING.jpg
Skylux iWindow cross cut COEXTRUDING_edited_edited.jpg

........ jedním z mnoha rozdílových detailů výrobků SKYLUX je

koextrudované těsnění

to znamená, že přes formu rámu se vytlačuje

tvrzené a měkčené PVC zároveň.

Tedy je těsnění přímo spojené s rámem a je rovnou tvarované tak, aby spárová průvzdušnost byla co nejlepší. Případný podtlak v místnosti pak musí být vyrovnán přes okolní prostředí, nikoliv však přes těsnění světlíku. Tím se docílilo lepších tepelně-technických parametrů ........

........ všechny světlíky SKYLUX s kolmou vrstvitelnou PVC manžetou zateplenou polystyrenem, jsou dodávány s okapnicovým hliníkovým profilem pro dokonalé finální zakrytí napojení hydroizolace,  aby nedocházelo z zatečení do střechy v místě světlíků. Jedná se o stabilní hliníkový protlačovaný profil s plastovými rohy ........

Detail ASP IIw.jpg
zloděj.jpg

........ kopule na střešních světlících má hned několik svých výhod a opodstatnění. 

Neoddiskutovatelnou výhodou je samočistící efekt. 

Veškeré nečistoty jsou z kopule odstraněny rychleji a čistěji než z plochého zasklení. 

SKYLUX jako jeden z mála výrobců dodává i kopule polykarbonátové, které jsou odolné proti poškození a přináší tak komfort nejen proti rozbití kroupami nebo jinými předměty padajícími na střechu, ale také proti násilnému vniknutí  ........

........ každý z nás si představuje větrání otevřením okna dokořán. R&D firmy SKYLUX však provádělo výzkum větrání na střešním plášti a je prokázáno, že i při otevření střešního světlíku o pouhých 10 cm dochází k dostatečné výměně vzduchu a zároveň je světlík otevřen tak, aby se nečistoty a prach ze střešního pláště nedostávaly do vnitřního prostoru. To umožnilo vývoj světlíků SKYLUX iWindow a iDome, pro které byla vyvinuta manžeta o výšce  20 cm a motorická jednotka je skryta v manžetě ........

Skylux-platdakvenster-iWindow2-complete-set-opengaande-uitvoering-met-pvc-opstand-2000-EP-
Akripol PROSKY uvnitř II.jpg

........ moderní architektura dnes požaduje zcela nové řešení a vzhled střešních světlíků. 

 

firma

Akripol

 

toto řešení nabízí. Subtilní hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením dvojsklem nebo trojsklem. Minimalistická vnitřní konstrukční část rámu umožňuje vnímat světlík jen jako podstavec a sklo. Čistý průhledový otvor  ........

........ tato nová konstrukce světlíku

Akripol

s hliníkovým rámem a se zasklením dvojsklem nebo trojsklem umožňuje i řešení sestavení světlíku po segmentech, takže limitující je pouze délka jednoho zasklívacího modulu.  ........

Al rám.jpg
bottom of page